Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 02/QĐ-UBND Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên 07/01/2022 Nguyễn Lê Thống
2 132/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 11/10/2021 Nguyễn Lê Thống
3 88/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai quyết toán thu chi ngân sách ngân sách nhà nước năm 2020 02/08/2021 Nguyễn Lê Thống
4 82/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 02/07/2021 Nguyễn Lê Thống
5 46/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2021 02/04/2021 Nguyễn Lê Thống
6 02/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của UBND phường Tích Lương 07/01/2021 Nguyễn Lê Thống

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 107488

PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 9, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Lê Thống - Chủ tịch UBND phường Tích Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tích Lương. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3847.137
  • tichluong@thainguyencity.gov.vn