Công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc phường Tích Lương năm 2020

21-10-2020 12:11

Quyết định công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn phường Tích Lương./.

Xem tại đây: /documents/3026517/0/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+ph%C3%AA+duy%E1%BB%87t+danh+s%C3%A1ch+h%E1%BB%99+ngh%C3%A8o+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+T%C3%ADch+L%C6%B0%C6%A1ng+n%C4%83m+2020.pdf/9fef54d4-a885-49ee-84c1-d5c75ed76a54

Việt Hà
VHXH

PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 9, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Lê Thống

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tích Lương. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3847.137
  • tichluong@thainguyencity.gov.vn