Công khai dự toán thu, chi ngân sách phường Tích Lương năm 2021

03-03-2021 12:08

Ngày 07/01/2021, UBND phường Tích Lương ban hành Thông báo số 02/TB-UBND về công khai dự toán thu, chi ngân sách phường Tích Lương năm 2021.

Chi tiết xem tại đây././documents/3026517/0/T%E1%BA%A1i+%C4%91%C3%A2y.pdf/17fa5044-7189-4222-b867-0d1f1bc84095

Việt Hà
TCKT

PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 9, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Lê Thống

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tích Lương. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3847.137
  • tichluong@thainguyencity.gov.vn