Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021

02-08-2021 08:38

UBND phường Tích Lương thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021 của Lãnh đạo UBND phường

Xem tại đây././documents/3026517/0/L%E1%BB%8Bch+ti%E1%BA%BFp+c%C3%B4ng+d%C3%A2n+th%C3%A1ng+8.jpg/c2a02182-45c5-4e6c-814b-f99b725fcf66?t=1630460426943PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 9, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Lê Thống

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tích Lương. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3847.137
  • tichluong@thainguyencity.gov.vn