Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2021

01-09-2021 08:31

UBND phường Tích Lương thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2021 của Lãnh đạo UBND phường.

Xem tại đây././documents/3026517/0/L%E1%BB%8Bch+ti%E1%BA%BFp+c%C3%B4ng+d%C3%A2n+th%C3%A1ng+9.jpg/289f1ac6-7d2a-485e-9d85-eebde3db6b83?t=1630460218221PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 9, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Lê Thống

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tích Lương. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3847.137
  • tichluong@thainguyencity.gov.vn